• Filtracja mechaniczna jest pierwszym, niezbędnym etapem uzdatniania wody w przypadku wody miejskiej (WM)!!! Woda z sieci wodociągowych (zwłaszcza tych długo eksploatowanych) zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe takie jak piasek, blaszki rdzy, resztki materiałów uszczelniających.

  Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie, a co za tym idzie ochronę przewodów oraz zainstalowanej armatury przed zakłóceniami w działaniu oraz korozją.

  Skuteczność filtracji, czyli wielkość najmniejszych usuwanych cząstek zależy od zastosowanego wkładu filtracyjnego.

  Wyróżniamy następujące metody filtracji mechanicznej:

  1. Filtry z płukaniem przeciwprądowym

  – element filtracyjny wymaga wymiany jedynie w przypadku jego uszkodzenia lub zbyt silnego zabrudzenia (zabicia) – pominięcie zaprogramowanego płukania.

  Najczęściej stosowane złoże:

  Filter AG

  Granulowany materiał filtracyjny o dużej porowatości. Jego głównym składnikiem jest dwutlenek krzemionki. Ze względu na lekkość złoża, przepływ wody podczas płukania wstecznego oraz długość jego trwania są znacznie zredukowane. Dodatkową zaletą tego złoża są małe spadki ciśnienia podczas filtracji.

  2. Filtry ochronne z wkładami wymiennymi (narurowe)

  – częstotliwość wymiany wkładu filtracyjnego zależy od jakości i ilości przefiltrowanej wody;

  – skuteczność filtracji zależy od zastosowanego wkładu.