• Po powietrzu, którym oddychamy, woda jest podstawowym czynnikiem niezbędnym do życia. Stanowi ona około 70% ogólnej wagi ciała u ludzi dorosłych. Dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na wodę pitną wynosi 2 – 3 litry.

    Brak wody w organizmie doprowadza nieuchronnie do śmierci w ciągu kilku dni.

    Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiemwystępującym w środowisku naturalnym. Dlatego też zawiera prawie wszystkie związki znajdujące się w skorupie ziemskiej. Występują one w różnych stężeniach w zależności od ich powszechności, stopnia rozpuszczalności oraz wielu różnorodnych procesów fizykochemicznych. Stężenia związków w wodach naturalnych wahają się przeciętnie od kilku µg/l do kilkuset mg/l.

    Substancje znajdujące się w wodzie to substancje pochodzenia naturalnego i substancje wprowadzone do wód wskutek gospodarczej działalności człowieka (często nie występujące w przyrodzie), stanowiące zanieczyszczenia wód naturalnych.

    Biorąc pod uwagę fakt, że woda jest czynnikiem o podstawowym znaczeniu nie tylko dla życia i zdrowia człowieka, lecz również w jego działalności gospodarczej, technologia jej przygotowania oraz ekonomiczne wykorzystywanie powinno stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania wszystkich użytkowników,

    a przede wszystkim projektantów urządzeń, w których woda odbywa swoje cykle robocze.