• Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powszechnie zwanym jako „RODO”) przedstawiam poniżej ważne informacje na temat  danych osobowych zbieranych przez „FILTRY WODA Tomasz Łęcki” :

  1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

  Administratorem twoich danych osobowych jest firma „FILTRY WODA Tomasz Łęcki” z siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 36 lok. 2. 

  Dane rejestrowe znajdziesz tutaj http://filtrywoda.pl/kontakt/ .

  W kwestii związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować: – pod numerem telefonu 22 654-12-10;

  – pod adresem e-mail na adres: biuro@filtrywoda.pl

  – pisząc na adres: „FILTRY WODA Tomasz Łęcki”, ul. Popularna 36 lok. 2, 02-473 Warszawa.

  2. W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

  Twoje dane w postaci adresu e-mail przetwarzamy w celach kontaktowych: wysłania oferty, faktury lub odpowiedzi na zadawane pytania związane z zagadnieniami uzdatniania wody. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody.

  3. Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?

  – osoby związane z czynnościami dotyczącymi konkretnych zamówień jeżeli takie działania wymagają przekazania danych kontaktowych, mailowych, lub adresowych.

  4. Czy twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

  Nie.

  5. Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?

  Twoje dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez ciebie zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

  6. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez moją firmę danych?

  W związku z przetwarzaniem przez FILTRY WODA Twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do:

  1. Dostępu do Twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych); 
  2. Sprostowania (poprawienia) danych;
  3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
  5. Przeniesienia danych do innego administratora.

  7. Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przeze mnie danych?

  Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj [https://giodo.gov.pl/].

  8. Czy masz obowiązek udostępnienia firmie FILTRY WODA swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

  Dane osobowe przekazujesz w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez danych może znacznie utrudnić lub uniemożliwić wykonanie czynności takich jak wysłanie oferty, wysłanie maila informacyjnego, czy innych.

  9. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

  Nie, nie zamierzam profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

  Dane osobowe podane przez klienta lub osobę zainteresowaną są danymi potrzebnymi tylko i wyłącznie do kontaktu z nim lub do wystawienia stosownego dokumentu.